Aktuális Pályázatok

A Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítvány aktuális pályázatai.


Rövid távú kutatási támogatás 2020
Jelentkezési időszak: 2020.02.06. 11:00:00 - 2020.03.15. 23:59:00

A rövid távú kutatási támogatás az intézmények publikációs tevékenységének megkönnyítését célozza. Pályázhatnak olyan egyetemi tanszékek, központi költségvetésből finanszírozású kutató intézetek kutatócsoportjai (továbbiakban szervezetek), melyek fiatal (35 éves korig) tudományos kutatók, doktoranduszok, diákköri hallgatók náluk elért, az alapítvány célkitűzéseihez illeszkedő kutatási eredményeinek konferenciákon, vagy közlemény formájában történő publikálását támogatni kívánják.

A támogatás mértékét a beadott pályázatban feltüntetett költségterv függvényében az alapítvány Kuratóriuma dönti el (a belföldi konferenciák előnyt élveznek).

Folyóiratcikk esetében a publikáció megjelentetésének díját (ha a kiadó a cikk, vagy színes ábrák közlését publikációs díjhoz köti) részben vagy egészében támogatjuk. Egy szervezet egy pályázatban több publikációval (előadással, poszterrel ill. folyóiratcikkel) is pályázhat. A pályázathoz szükséges az absztraktot szíveskedjenek csatolni.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó szervezet töltse ki a "Rövid távú kutatási tevékenység támogatása" című űrlapot, és a "Pályázó szervezet vezetőjének a nyilatkozatát" az illetékes vezetővel történt aláírás és pecsét után pdf. formátumban való feltöltését megtegyék.

A támogatást elnyerő pályázó szervezet köteles az elnyert pályázati díj felhasználásáról röviden írásban beszámolni a Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítványnak. (Adott esetben megkívánjuk, hogy a támogatott publikációt rövid előadás formájában Richteres fórumon is ismertessék.)

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiányos pályázatot nem tud a rendszeren keresztül benyújtani!

A pályázat beküldésének határideje: 2020. március 15.


Kutatási tevékenység támogatása 2020
Jelentkezési időszak: 2020.02.06. 11:00:00 - 2020.03.15. 23:59:00

2020-ban a gyógyszerkutatási - elsődlegesen a központi idegrendszeri kutatás témaköréhez kapcsolódó – munkákat támogatja az alapítvány 3-5 millió Ft keretösszegen belül.

 A pályázaton való részvétel feltétele a legfeljebb 35 éves életkor, valamint, hogy a pályázó töltse ki a Kutatási támogatás című pályázati űrlapot, valamint a "Kutatóhely vezetőjének nyilatkozatát" az illetékes vezetővel történt aláírás és pecsét után pdf. formátumban való feltöltését megtegyék.

A támogatást elnyerő pályázó köteles az elnyert pályázati díj felhasználásáról röviden írásban beszámolni a Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítványnak.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiányos pályázatot nem tud a rendszeren keresztül benyújtani!

A pályázat beküldésének határideje: 2020. március 15.


Információ pályázat beadáshoz

A pályázati kiírásokban ismertetett feltételeknek megfelelő és határidőre beérkező pályázatokat az alapítvány kuratóriuma - indokolt esetben külső, független szakértő közreműködésével - bírálja el.

Több esélyes pályázó megalapozott rangsorolása érdekében a kuratórium igényelhet további írásos információkat, illetve az érdekeltek személyes meghallgatását.

Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítvány.