Alapítványaink

Társaságunk alapítóként több, az oktatás és a természettudomány területével foglalkozó alapítvány munkáját támogatja és további alapítványokban is aktív szerepet vállal. A Richter Gedeon Nyrt. által alapított alapítványok:

 • Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért
 • Magyar Egészségügyért Alapítvány
 • Centenáriumi Alapítvány
 • Richter Gedeon Talentum Alapítvány

Alapító tagsági részvétellel létrejött alapítványok:

 • Aesculap Alapítvány (SE GYTK)
 • A Magyar Természettudományos Oktatásért Alapítvány (Rátz Tanár Úr Életműdíj)
 • Bugát – Richter Természettudományi Alapítvány
 • Kisfaludy Lajos Alapítvány
 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem Alapítvány
 • Richter Munkavállalói Jóléti Alapítvány
 • Varga József Alapítvány (BMGE VBK)
 • Dorogiak Dorogért Alapítvány
 • Összefogás Esztergom és környéke tűzvédelméért
 • Pro Schola Nostra Alapítvány

Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért

Az Alapítvány célja a Magyarországi középiskolai kémiaoktatás támogatása, ezen belül a középiskolák kémiaoktatással kapcsolatos személyi és tárgyi feltételei kiépülésének támogatása, és az ezen tevékenységgel kapcsolatos változások megfigyelése. Az Alapítvány bel- és külföldön egyaránt kiépítheti és fenntarthatja a fenti tevékenységhez szükséges szervezetet, továbbá publikálhatja a megfigyeléseit.

„Kémia Oktatásért”-díj:

A Richter Gedeon Nyrt. 1999-ben létrehozta „A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért” Alapítványt, hogy támogassa és erősítse a kémia színvonalas iskolai oktatását. Az Alapítvány kuratóriuma a „Magyar Kémia Oktatásért” néven díjat alapított az általános, közép- és szakközépiskolai tanárok részére, amelyet 1999 óta minden évben nyilvánosan meghírdet. A pályázaton javasolt tanárok közül az Alapítvány kuratóriuma azokat választja ki díjazásra, akik több éve elismerten a legtöbbet teszik a kémia iránti érdeklődés felkeltésére, a kémia megszerettetésére, továbbá akiknek tanítványai az utóbbi években sikeresen szerepeltek a hazai és a nemzetközi kémiai jellegű tanulmányi versenyeken.

Székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
E-mail: kemiaoktat@richter.hu
Elnök: Dr. Szántay Csaba
Titkár: Dr. Riedl Miklós

Aktuálisan meghirdetett pályázatainkról az alábbi link segítségével kaphat bővebb tájékoztatást:

Kémia Oktatásért Pályázatok

Magyar Egészségügyért Alapítvány

Az Alapítvány célja az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, a tudományos tevékenység, kutatás támogatása, valamint nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében:

 • támogatást nyújt tudományos és gyógyító intézmények, alkotó közösségek, természetes személyek munkájához, célkitűzéseik és programjaik megvalósításához, ötleteik gyakorlati alkalmazásához
 • pályázatokat ír ki és pályadíjak alapításával ösztönzi egyéni és közösségi alkotások létrehozását
 • támogatja az egészségügyben dolgozók szakmai továbbképzését
 • támogatja a fiatalok képzését, hozzájárul fiatal tehetségek és oktatóik példaadó munkájának elismeréséhez
 • hozzájárul tudományos konferenciák és rendezvények szervezéséhez
 • műveli, elősegíti és támogatja a szakmai és kulturális hagyományok megőrzését

Székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Alapítás éve: 2002
Elnök:Prof. Dr. Falkay György
Titkár: Dr. Pellioniszné dr. Paróczai Margit
Jegyző: Dr. Regula Ildikó

Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítvány

Az Alapítvány célja a társadalom és az egyén közös érdekeit szem előtt tartva a tudományos és kutatási (elsősorban az orvosi, biológiai, gyógyszerészeti, kémiai) tevékenység támogatása, az egyetemi, főiskolai oktatás, képességfejlesztés és tudományos képzés elősegítése.

Székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Telefon:431-5706
Fax:431-4137
E-mail: centenariumi@richter.hu
Alapítás éve: 2001
Elnök:Dr. Domány György
Titkár: Dr. Pálné Aranyosi Katalin 

Aktuálisan meghirdetett pályázatainkról az alábbi link segítségével kaphat bővebb tájékoztatást:

Aktuális Pályázatok

Richter Gedeon Talentum Alapítvány

Az Alapítvány célja olyan tehetséges 35 év alatti fiatalok graduális és posztgraduális tanulmányainak támogatása, akik a tanulmányok eredményes elvégzését követően a magyar gyógyszeripar sikeres szakembereik, kutatói lehetnek. Mindezeken túl az Alapítvány olyan egyetemek és egyéb oktatási intézmények tevékenységét is támogatja, amelyek a sikeresen pályázó fiatalok képzését végzik, valamint olyan tehetséges 11. évfolyamos középiskolás diákok támogatása, akik a természettudományok területén kiváló teljesítményt nyújtanak.

Székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Telefon:431-5706
Fax:431-4137
Alapítás éve: 2008. szeptember 15.
Elnök:Dr. Pokol György
Titkár: Dr. Pálné Aranyosi Katalin