A "RICHTER GEDEON NYRT. CENTENÁRIUMI ALAPÍTVÁNY" kuratóriuma minden évben az alábbi pályázati lehetőségeket hirdeti meg.

1. Rövid távú kutatási támogatás:

A rövid távú kutatási támogatás az intézmények publikációs tevékenységének megkönnyítését célozza. Pályázhatnak olyan egyetemi tanszékek, egyetemi és akadémiai intézetek, kutatócsoportok (továbbiakban szervezet), melyek fiatal (35 éves korig) tudományos kutatók, doktoranduszok, diákköri hallgatók náluk elért, az alapítvány célkitűzéseihez illeszkedő kutatási eredményeinek konferenciákon, vagy közlemény formájában történő publikálását támogatni kívánják.

A támogatás felső határa: hazai konferenciánál 80 ezer Ft/részvétel, európai konferenciánál 150 ezer Ft/részvétel, tengeren túli konferenciánál 150 ezer Ft/részvétel. Folyóiratcikk esetében a publikáció megjelentetésének díját (ha a kiadó a cikk, vagy színes ábrák közlését publikációs díjhoz köti) maximum 200 ezer Ft-tal támogatjuk. Egy szervezet egy pályázatban több publikációval (előadással, poszterrel ill. folyóiratcikkel) is pályázhat.

A pályázat beküldésének határideje a pályázati felhívásban található.

2. Szakmai továbbképzés:

A cél elsősorban a PhD. tanulmány befejezésének (3-12 hónapig) támogatása a három éves ösztöndíj lejárta után, valamint néhány doktorandusz belföldi PhD. tanulmányának támogatása (háromévi doktori ösztöndíj) a gyógyszerkutatással kapcsolatos témakörben.

A pályázaton való részvétel feltétele a legfeljebb 35 éves életkor, valamint a pályázó töltse ki a Szakmai továbbképzés című űrlapot, csatolja pdf. formátumban a doktori iskola felvételi levelét, a felvételi beszélgetés eredményét: azaz az összes felvételiző rangsorolásakor kapott „helyezést”, a felvételizők számának megadásával. Ez utóbbi dokumentum a Doktori Program Vezetője (vagy az általa meghatalmazott személy) aláírásával érvényes.

Más forrásból vagy munkaviszonyból származó jövedelemmel rendelkezők nem pályázhatnak. (Amennyiben a pályázó a támogatás időszakára rendszeres jövedelemhez jut, azt az Alapítvánnyal azonnal tudatni kell!)

A pályázat beküldésének határideje a pályázati felhívásban található.

3. Kutatási tevékenység támogatása:

Évente 1-2 gyógyszerkutatási - elsődlegesen a központi idegrendszeri kutatás témaköréhez kapcsolódó - munka támogatása 2 millió Ft keretösszegen belül.

A pályázaton való részvétel feltétele, legfeljebb 35 éves életkor, valamint, hogy a pályázó töltse ki a Kutatási támogatás című pályázati űrlapot.

A pályázat beküldésének határideje a pályázati felhívásban található.

Aktuális Pályázatok

Rövid távú kutatási támogatás 2020
Jelentkezési időszak: 2020.02.06. 11:00:00 - 2020.03.15. 23:59:00

A rövid távú kutatási támogatás az intézmények publikációs tevékenységének megkönnyítését célozza. Pályázhatnak olyan egyetemi tanszékek, központi költségvetésből finanszírozású kutató intézetek kutatócsoportjai (továbbiakban szervezetek), melyek fiatal (35 éves korig) tudományos kutatók, doktoranduszok, diákköri hallgatók náluk elért, az alapítvány célkitűzéseihez illeszkedő kutatási eredményeinek konferenciákon, vagy közlemény formájában történő publikálását támogatni kívánják.

A támogatás mértékét a beadott pályázatban feltüntetett költségterv függvényében az alapítvány Kuratóriuma dönti el (a belföldi konferenciák előnyt élveznek).

Folyóiratcikk esetében a publikáció megjelentetésének díját (ha a kiadó a cikk, vagy színes ábrák közlését publikációs díjhoz köti) részben vagy egészében támogatjuk. Egy szervezet egy pályázatban több publikációval (előadással, poszterrel ill. folyóiratcikkel) is pályázhat. A pályázathoz szükséges az absztraktot szíveskedjenek csatolni.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó szervezet töltse ki a "Rövid távú kutatási tevékenység támogatása" című űrlapot, és a "Pályázó szervezet vezetőjének a nyilatkozatát" az illetékes vezetővel történt aláírás és pecsét után pdf. formátumban való feltöltését megtegyék.

A támogatást elnyerő pályázó szervezet köteles az elnyert pályázati díj felhasználásáról röviden írásban beszámolni a Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítványnak. (Adott esetben megkívánjuk, hogy a támogatott publikációt rövid előadás formájában Richteres fórumon is ismertessék.)

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiányos pályázatot nem tud a rendszeren keresztül benyújtani!

A pályázat beküldésének határideje: 2020. március 15.

Kutatási tevékenység támogatása 2020
Jelentkezési időszak: 2020.02.06. 11:00:00 - 2020.03.15. 23:59:00

2020-ban a gyógyszerkutatási - elsődlegesen a központi idegrendszeri kutatás témaköréhez kapcsolódó – munkákat támogatja az alapítvány 3-5 millió Ft keretösszegen belül.

 A pályázaton való részvétel feltétele a legfeljebb 35 éves életkor, valamint, hogy a pályázó töltse ki a Kutatási támogatás című pályázati űrlapot, valamint a "Kutatóhely vezetőjének nyilatkozatát" az illetékes vezetővel történt aláírás és pecsét után pdf. formátumban való feltöltését megtegyék.

A támogatást elnyerő pályázó köteles az elnyert pályázati díj felhasználásáról röviden írásban beszámolni a Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítványnak.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiányos pályázatot nem tud a rendszeren keresztül benyújtani!

A pályázat beküldésének határideje: 2020. március 15.